Λογοθεραπεία

H λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου, της επικοινωνίας καθώς και με την αποκατάσταση των λειτουργιών που σχετίζονται με την ομιλία, την μάσηση και την κατάποση.

Η επιστημονική κατάρτιση του λογοθεραπευτή ταυτόχρονα με ειδικά τεστ αξιολόγησης και εργαλεία και σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες( εργοθεραπευτές, Ωρλ, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές και νευρολόγους), όπου αυτό απαιτείται, προβαίνει στην ανάπτυξη και διεκπεραίωση ενός εξατομικευμένου προγράμματος, με στόχο την κατά το δυνατό αποκατάσταση του ατόμου.

Περιπτώσεις που αναλαμβάνει ένας λογοθεραπευτής:

• Eιδικές γλωσσικές διαταραχές
• Αναπτυξιακές διαταραχές
• Καθυστέρηση λόγω ομιλίας
• Μαθησιακές δυσκολίες
• Διαταραχή στη ροή του λόγου (τραυλισμός)
• Διαταραχές φωνής ομιλίας
• Καταποτικές και μασητικές διαταραχές
• Σύνδρομα
• Νοητική στέρηση
• Αυτισμός
• Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

Στο σύνδρομο Angelman, η πρώιμη παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη, όπου απώτεροι θεραπευτικοί στόχοι είναι η μυολειτουργική αποκατάσταση του προσωπογναθικού συστήματος, οι λειτουργίες της μάσησης, της κατάποσης, της φώνησης και της ένρινης εισπνοής και εκπνοής.

Η αποκατάσταση της ένρινης εισπνοής- εκπνοής είναι από τους πρωταρχικούς στόχους διότι η στοματική εισπνοή- εκπνοή συμπαρασύρει πληθώρα προβλημάτων ,δεδομένου ότι η συνεχόμενη εισπνοή- εκπνοή έχει ως αποτέλεσμα υποτροπιάζουσες φλεγμονές των αναπνευστικών οδών, παραβλέπεται η οξυγόνωση των πνευμόνων , δεν φιλτράρετε ο αέρας, δημιουργώντας έτσι μετέπειτα οδοντογναθικές ανωμαλίες και μεταγενέστερα λανθασμένη λειτουργία σπονδυλικής στήλης.

Επίσης η παρέμβαση στο αρθρωτικό όργανο (γλώσσα) έχει ως στόχο την μετατόπιση του προς τα πίσω,  την τόνωση των χειλιών καθώς και τη φραγή των χειλιών και την  υποχώρηση της σιελόρροιας.

H εκπαίδευση της μάσησης και της κατάποσης είναι λειτουργίες στις οποίες πρέπει να ενεργούμε δυναμικά.  Δουλεύοντας όλα τα παραπάνω δίνουμε ερεθίσματα στο Κ.Ν.Σ όπου ανατροφοδοτείται (ακόμη και με τα πιο απλά ερεθίσματα) και παρεμβαίνουμε στη μυολειτουργία του προσώπου όπου μέσω ασκήσεων εξασκούνται οι μύες του προσωπογναθικού. Η υποστήριξη των μυών είναι σημαντική διότι επιδρά στις αντανακλαστικές  και αυτόνομες λειτουργίες ,με μακροπρόθεσμο στόχο μας την άρτια μυολειτουργία , καθ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύει  τη μιμική φάση και κατά συνέπεια τη γλώσσα και τη ομιλία.

Για την αποτελεσματικότητα όλων των παραπάνω είναι θεμιτό και αναγκαίο η συνεργασία και άλλων ειδικοτήτων που συνδέονται άμεσα. Καθώς και η πολύτιμη βοήθεια του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Κατηγορίες

Ευχαριστούμε θερμά:

Δαγκλή Εμ. Παναγιώτα

Λογοθεραπεύτρια Π.Ε.
RNF
Podovanmetod