Έρευνα & Επιστημονικά Νέα

Σε αντίθεση με άλλες χώρες (Η.Π.Α., Ισπανία, κα), στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ερευνητικό πρόγραμμα που να ασχολείται με την εύρεση θεραπείας του συνδρόμου Angelman. Για το λόγο αυτό, για περισσότερες πληροφορίες για τις έρευνες που πραγματοποιούνται με σκοπό την εύρεση γονιδιακής θεραπείας για το σύνδρομο, καθώς και για την εξέλιξη των κλινικών μελετών μπορείτε να επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες.
 

• http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12883-014-0232-x.pdf
• http://www.cureangelman.org/research.htm
• http://www.angelman.org/research/
• http://www.angelman.org/news/asf-funded-research-discovers-possible-therapeutic-for-angelman-syndrome
• http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01531582
• http://us9.campaign-archive1.com/?u=48c4d1541fb0b1364bb4d15c3&id=87f340a0a2
• http://www.angelman.org/news/upcoming-angelman-syndrome-clinical-trial/
• https:/gallery.mailchimp.com/48c4d1541fb0b1364bb4d15c3/files/042015_Strategy_Ovid.pdf
• http:/us9.campaign-archive1.com/?u=48c4d1541fb0b1364bb4d15c3&id=cc2ef12864&e=ecf0f2306f